Inspiratie

 

FutureMap spreekt en schrijft over trends, nieuwe generaties en toekomst-scenario’s op het gebied van werken en leren. Zo haal je de buitenwereld naar binnen en stap je even uit de waan van de dag. Dit levert gegarandeerd nieuwe inzichten en ideeën op.

Onderzoek & analyse

 

Trends geven richting en houvast, mits je ze goed interpreteert. Een organisatie is uniek en daardoor heeft elke trend een andere uitwerking. FutureMap helpt je met het maken van deze vertaalslag door trend- en organisatiekennis te verbinden.

possibilities + credit_edited.png

FutureMap verbindt trend- en organisatiekennis met elkaar

Keynote of webinar

Wat verandert er in de wereld en waarom? Hoe vergroot je de aantrekkingskracht op nieuwe generaties? Wat heeft dat voor invloed op jouw organisatie of vakgebied? Een trendpresentatie geeft stof tot nadenken, bijvoorbeeld tijdens een congres, webinar, heidag, opleiding of als start van een verander- of strategietraject. Je wordt gevoed met inspirerende (voor)beelden en je krijgt ideeën aangereikt om zelf toe te passen.

 

 

Blog

FutureMap blogt regelmatig over trends, generatie Z en vernieuwing op het gebied van werken en leren. Wil je een pakkende blog op jouw eigen website? FutureMap schrijft ook blogs in opdracht.

Trendanalyse op maat

 

Een trendanalyse op maat signaleert vroegtijdig bewegingen die relevant zijn voor jouw organisatievraagstuk. Deze verregaande inzichten stellen je in staat om gericht in te spelen op trends. FutureMap verzamelt gestructureerd relevante publicaties, observaties, onderzoeken en statistieken. De interpretatie hiervan wordt op inspirerende en prikkelende wijze gebundeld in een interactieve presentatie of publicatie. 

 

Workshops

Wil je trendkennis vertalen naar prioriteiten of nieuwe ideeën voor jouw eigen organisatie? Dan kan FutureMap één of meerdere workshops verzorgen. De exacte vorm wordt van tevoren goed afgestemd, zodat de workshop optimaal aansluit bij het doel en de deelnemers.

Toekomstfitte organisatie en professionals
 
Mensen die in staat worden gesteld om na te denken over de toekomst, haar te begrijpen en vorm te geven, kunnen beter met verandering en onzekerheid omgaan. Hierdoor worden mens en organisatie weerbaar en wendbaar. Het bespreekbaar en tastbaar maken van toekomsten helpt bovendien bij het maken van keuzes op alle organisatieniveaus. 
 
Op het snijvlak van toekomstdenken en organisatieontwikkeling biedt MindBoosters prikkelende programma's, coaching en advies aan. Hiermee ontwikkelen we creativiteit en flexibiliteit om te werken aan een toekomst waarin je als organisatie en professional aantrekkelijk en wendbaar blijft.
Bekijk de mogelijkheden op www.mindboosters.org.