top of page

We vertrouwen niemand, behalve de werkgever

Bijgewerkt op: 13 dec. 2023

Ik ben een eeuwige twijfelaar. Zelfs in de rij voor het stemlokaal sta ik nog te wikken en wegen aan welke politieke partij ik het rode kruisje toevertrouw. Want welke partij kiest echt voor systeemveranderingen die een oplossing bieden voor de complexe maatschappelijke en ecologische uitdagingen? De 'usual suspects' met de nodige invloed in Den Haag? Of misschien een frisse, jonge partij die verder kijkt dan de Hofvijver?


Toch voelt mijn stem als een piepklein stukje invloed dat er nauwelijks toe doet. 1/13 miljoenste om precies te zijn. En dit gevoel leeft niet alleen bij mij. In de Edelman Trust Barometer 2021 wordt deze tendens bevestigd. Wereldwijd hebben mensen weinig vertrouwen in de politiek. Ook in Nederland. Vier op de tien Nederlanders gelooft zelfs dat de politiek het volk opzettelijk misleidt door het verspreiden van misinformatie of het overdrijven van de feiten. De media komt er overigens nog slechter vanaf. Want wat is de waarheid? Is het nieuws wel echt? Is het een feit, mening of ideologie? 43% van de Nederlandse respondenten denkt dat journalisten opzettelijk meningen beïnvloeden. Bovendien blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat angstige mensen ontvankelijker zijn voor misinformatie. Geen wonder dat in deze tijd complottheorieën welig tieren. Kortom: het schuurt, kraakt en piept als het op vertrouwen aankomt.

In deze onzekere tijd zijn mensen op zoek naar grip, houvast en waarheid.

In een angstige wereld wordt de cirkel van vertrouwen namelijk kleiner. Mensen stellen het meeste vertrouwen in relaties waar ze directe invloed op hebben. Het is dus niet gek dat uit de barometer blijkt dat we de werkgever het meest vertrouwen. Dat vertrouwen komt overigens niet zonder voorwaarden. Mensen verwachten van werkgevers openheid, transparantie en betrouwbare informatie. Bovendien moeten bedrijven de invloed die ze hebben aanwenden om de maatschappij positief te beïnvloeden. Er wordt dus van bedrijven verwacht dat ze met oplossingen komen ten aanzien van klimaatverandering, inkomensongelijkheid en diversiteitsvraagstukken.


Daarnaast is het interessant dat de piramide van vertrouwen in organisaties kantelt. Waar vroeger iedereen de CEO -bovenin de piramide - vertrouwde en volgde, komen de ideeën nu juist van onderop. Daar ziet men namelijk beter wat nodig is voor je klant, medewerker, student of maatschappij dan een CEO op afstand. Hier ligt dus een enorme kans voor werkgevers.

Je kunt je positief onderscheiden als je oprecht en actief werkt aan het oplossen van maatschappelijke kwesties.

Geef medewerkers de ruimte en het vertrouwen door ze te laten participeren in netwerken en ecosystemen om te werken aan oplossingen. Dat voedt niet alleen de zingeving, maar ook het gevoel van grip en verbinding.


Dit is overigens geen pleidooi om het stemhokje over te slaan. Natuurlijk moet je gebruikmaken van je 1/13 miljoenste stukje invloed. Maar is het minstens zo belangrijk te beseffen dat je kunt kiezen voor een werkgever met gedeelde idealen. Én dat je als werkgever beseft dat je soms meer invloed hebt op het oplossen van maatschappelijke problemen dan de politiek. Tweederde van de Nederlanders vindt in ieder geval van wel; ze vertrouwen op je als de politiek faalt.


 

De trendpresentaties van FutureMap geven een prikkelende inkijk in vroegtijdige veranderingen op het gebied van werken, leren en organisatieontwikkeling.


Wil je in jouw organisatie of team ook het gesprek over de toekomst op gang brengen? Kijk hier naar de mogelijkheden.

 

bottom of page